τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556683

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Υπάρχουν άτομα ή ομάδες, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, οι οποίοι αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη τους για το φυσικό περιβάλλον μέσα από εθελοντικές δράσεις. Η βοήθεια και υποστήριξη που προσφέρουν κρίνεται απαραίτητη στο θέμα της αειφορικής διατήρησης των Λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου, καθώς μπορούν να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε αυτές τις περιοχές και την ευρύτερη θαλάσσια-παράκτια ζώνη. Μερικά από τα προβλήματα σχετίζονται με τη ρίψη σκουπιδιών, την καταστροφή σημαντικών ειδών χλωρίδας, την όχληση σημαντικών ειδών κυρίως ορνιθοπανίδας καθώς και με ανεξέλεγκτη τουριστική δραστηριότητα.

Προτεραιότητα των ενεργειών ευαισθητοποίησης θα είναι η ενημέρωση και συνεργασία των υπαρχόντων εθελοντών της περιοχής. Εντούτοις, η περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού και η συμμετοχή μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων (κατόπιν εκπαίδευσης) σε δραστηριότητες φύλαξης-επόπτευσης και ενημέρωσης, μπορεί να αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στο επίπεδο της αειφορικής διαχείρισης και προστασίας αυτών των σημαντικών και ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Στην περιοχή μελέτης του Έργου «Accolagoons», σήμερα, κατά κύριο λόγο, δραστηριοποιείται η «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας-Αντιμετώπισης Καταστροφών του Δήμου Επανομής ("ΕΘ.Ο.Π.Π.Α.Κ.Ε.")».

Στην ενότητα «Χρήσιμες συνδέσεις & πληροφορίες» μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο από εθελοντικές ομάδες και κινήσεις/σωματεία/συλλόγους πολιτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

Εταίροι του έργου