τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556653

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενότητα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρουσιάζει θεματικά μια προτεινόμενη ενδεικτική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετική με τα αντικείμενα του Έργου «ACCOLAGOONS». Επιπλέον, περιλαμβάνονται και ηλεκτρονικές εκδόσεις που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του έργου ή που είναι διαθέσιμες από άλλους φορείς, μερικούς από τους οποίους σας παρουσιάζουμε και στην ενότητα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ούτως ώστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Εταίροι του έργου