τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546166

Ενημερωτικές πινακίδες στην περιοχή του έργου.

21/10/2016
Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του έργου ACCOLAGOONS, προκειμένου να βοηθήσουν και να ενημερώσουν τους επισκέπτες. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο οχημάτων και τη ρίξη σκουπιδιών.

Εταίροι του έργου