τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556672

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η περιοχή της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, συνολικής έκτασης 377,2 εκταρίων, αποτελείται από μια παράκτια λιμνοθάλασσα, μια αλυκή, αλμυρόβαλτους, και θαλάσσια ζώνη. Μια στενή λωρίδα αμμώδους παραλίας χωρίζει την αλμυρή λιμνοθάλασσα και τους συνδεδεμένους με αυτήν αλμυρόβαλτους από τη θάλασσα, ενώ υπάρχει και ένα κεντρικό τεχνητό φράγμα. Στο βόρειο μέρος της λιμνοθάλασσας υπάρχουν εργοτάξια παραγωγής αλατιού, καθώς αυτή αποτελεί μία από τις κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Η βλάστηση που περιορίζεται στο τμήμα των ελών είναι χαμηλή αλοφυτική και αμμοθινική, ενώ υπάρχουν και λιγοστοί καλαμώνες. Ο υγρότοπος αποτελεί σημαντική περιοχή ως μεταναστευτικός σταθμός και ως τόπος εύρεσης τροφής για ένα μεγάλο αριθμό πουλιών. Το τοπίο που περιλαμβάνει τις εκτάσεις που καλύπτονται από νερό σε εναλλαγή με τις ελώδεις περιοχές και τις αμμοθίνες, προσφέρει ανοιχτή θέα προς τη θάλασσα και εμπλουτίζεται από τη θέα της ορνιθοπανίδας.

Εταίροι του έργου