τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556656

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Η παρέμβαση αυτή αποτελείται από επτά βασικές δράσεις οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών με βασικό σκοπό να εφαρμοστεί ένας ολοκληρωμένος και σύγχρονος σχεδιασμός της αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου δίνοντας έμφαση στους οικοτόπους προτεραιότητας και στα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που εμφανίζονται σε αυτές.

Η παρέμβαση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική καθώς αποτελεί τη βάση και προϋπόθεση για την υλοποίηση των υπόλοιπων παρεμβάσεων του Έργου.

Εταίροι του έργου