τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556673

ΕΡΓΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η παρέμβαση αυτή αποτελείται από τέσσερις βασικές δράσεις των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ). Οι δράσεις αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων (υποδομές και προμήθεια του εξοπλισμού) με βασικό σκοπό την προστασία και αποκατάσταση των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου. Η υλοποίησή τους συνδέεται άμεσα με τις δράσεις που περιγράφονται στην παρέμβαση Α (Προπαρασκευαστικές ενέργειες, επεξεργασία των σχεδίων διαχείρισης ή/και των προγραμμάτων δράσης).

Χάρτης εργασιών αποκατάστασης στη Λιμνοθάλασσα Επανομής (για τη Δράση C.2)

Εταίροι του έργου