τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
556644

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να επιτευχθεί η ενίσχυση του επιπέδου διατήρησης μιας προστατευόμενης περιοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλο και περισσότερων κοινωνικών ομάδων. Στις ομάδες στόχους εντάσσονται πρωτίστως αυτοί που κατοικούν μέσα ή κοντά στην περιοχή καθώς και οι λεγόμενοι χρήστες (ή εν δυνάμει χρήστες), δηλαδή όσοι ασκούν δραστηριότητες μέσα σε αυτήν.

Η καλύτερη δυνατή συμμετοχή διασφαλίζεται με την έγκαιρη, ορθή, σύγχρονη και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η ενημέρωση. Η παρεχόμενη πληροφορία πρέπει να δίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αφυπνίζει, να ενεργοποιεί και να διαμορφώνει μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, κυρίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι οι λιμνοθάλασσες Αγγελοχωρίου-Επανομής και η ευρύτερη παράκτια-θαλάσσια ζώνη (περιοχές Δικτύου NATURA 2000).

Στόχοι & ομάδες στόχοι

Για την επίτευξη των στόχων της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, θα χρησιμοποιηθεί μια σειρά από υλικά (ηλεκτρονικές-έντυπες εκδόσεις) και μη υλικά μέσα

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

Εταίροι του έργου