τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546165

ΔΡΑΣΗ E.6

Σχέδιο αειφορικής διαχείρισης (με την ολοκλήρωση του Έργου Life)

Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου αειφορικής διαχείρισης με προτάσεις για τη διασφάλιση της συνέχισης της διαχειριστικής προσπάθειας και τη διαφύλαξη των υποδομών αποκατάστασης και περιβαλλοντικής ερμηνείας και μετά την ολοκλήρωση του Έργου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του Έργου.

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

Εταίροι του έργου