τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546153

ΔΡΑΣΗ E.3

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος

Η παρούσα δράση θα εφαρμοστεί σε λιμνοθάλασσες και θαλάσσιες περιοχές και θα αφορά:

  • Προσδιορισμό των σημείων δειγματοληψίας και της συχνότητας παρακολούθησης,
  • Παρακολούθηση υδρομορφολογικών ποιοτικών παραμέτρων,
  • Παρακολούθηση βιολογικών ποιοτικών παραμέτρων,
  • Παρακολούθηση φυσικοχημικών ποιοτικών παραμέτρων.

Φορέας υλοποίησης: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Εταίροι του έργου