τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
546152

ΔΡΑΣΗ E.2

Εγκαθίδρυση ενός συστήματος παρακολούθησης των τύπων θαλάσσιων οικοτόπων

Η παρακολούθηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης και διατήρησης ειδών, οικοτόπων, οικολογικών και αναπτυξιακών διαδικασιών και γενικότερα των φυσικών πόρων ενός συστήματος.

Η παρακολούθηση τύπων θαλάσσιων οικοτόπων αφορά τις φυτοκοινωνίες που τις χαρακτηρίζουν και συγκεκριμένα τις ακόλουθες παραμέτρους:

  1. έκταση οικότοπου
  2. σύνθεση και δομή των μονάδων βλάστησης και
  3. καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων.

Συγκεκριμένα, η παρούσα δράση, η οποία θα εφαρμοστεί σε ετήσια βάση, θα ακολουθήσει ένα συνδυασμό μεθόδων:

  • Δειγματοληψίες και αναγνώριση ειδών στο εργαστήριο,
  • Μετρήσεις και/ή υπολογισμοί πεδίου,
  • Εγκαθίδρυση συγκεκριμένων διακριτικών σημαδιών (Balise) στο πιο βαθύ μέρος όπου αναπτύσσονται λιβάδια Ποσειδωνίας,
  • Τηλεπισκόπηση

Φορέας υλοποίησης: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Εταίροι του έργου