τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441703

ΔΡΑΣΗ C.4

Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος

Τα έργα ερμηνείας περιβάλλοντος ενισχύουν σημαντικά την άποψη της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών σχετικά με την αξία των δράσεων διατήρησης της περιοχής και βοηθούν στην εφαρμογή των μέτρων για ελεγχόμενη πρόσβαση στους υγροτόπους.

Η παρούσα δράση, η οποία θα υλοποιηθεί βάσει των αποτελεσμάτων της δράσης Α.6., περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

  1. Τοποθέτηση φραχτών (ή μπάρες και πινακίδες) σε συγκεκριμένα προσβάσιμα σημεία του υγροτόπου με σκοπό την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πάνω από τους αμμόλοφους ή μέσω των αλυκών και των αποξηραμένων τμημάτων της λιμνοθάλασσας.
  2. Ολοκληρωτικός αποκλεισμός των δρόμων που καταλήγουν στην παραλία μέσω του υγρότοπου,.
  3. Χάραξη μιας νέας διαδρομής γύρω από τον υγρότοπο και κατασκευή εκπαιδευτικών και αναψυχικών υποδομών όπως μονοπάτια φύσης, θέσεις θέας, πινακίδες ενημέρωσης,
  4. Δημιουργία ξύλινων περιπτέρων πληροφόρησης και στις δύο περιοχές μελέτης,
  5. Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων και επίγειων παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας για κάθε περιοχή.

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου