τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441698

ΔΡΑΣΗ C.3

Απομάκρυνση απορριμμάτων από την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Επανομής

Η λιμνοθάλασσα Επανομής αποτελεί ένα οικοσύστημα που προσφέρει ζωτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, ωστόσο χρειάζεται προστασία από πιέσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, τα απορρίμματα προκαλούν μια αισθητική υποβάθμιση του φυσικού τοπίου, αλλά και απειλούν τη βλάστηση και την πανίδα που ζει στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό, η παρούσα δράση αφορά στα εξής: 

  1. Απομάκρυνση των απορριμμάτων που βρίσκονται σε όλες τις τάφρους και τα κανάλια που περιβάλουν τη λιμνοθάλασσα,
  2. Μεταφορά των απορριμμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικών μηχανημάτων και οχημάτων.
  3. Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας για την απομάκρυνση των διασκορπισμένων απορριμμάτων.Φορέας υλοποίησης
: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου