τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
470644

ΔΡΑΣΗ Α.5

Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας και στις δύο περιοχές

Η παρούσα δράση είναι απαραίτητη καθώς χρειάζεται μια προκαταρκτική αναλυτική μελέτη του οικοσυστήματος προκειμένου να καθοριστούν οι αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των υγροτόπων Αγγελοχωρίου και Επανομής. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα περιλαμβάνει τους στόχους, τη λογική, τις μεθόδους και το πρόγραμμα δράσης για την αποκατάσταση των οικοτόπων. Συγκεκριμένα:

  • Αναγνώριση των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης,
  • Καταγραφή της σύνθεσης και της αφθονίας των σημαντικών ειδών προτεραιότητας που διαβιούν και στις δύο περιοχές,
  • Σχεδιασμό νησίδων φωλεοποίησης –στεγνοί από νερό μικροί σχηματισμοί εδάφους- ή περιοχών καλυμμένων από αρκετό νερό, με στόχο τη διατήρηση των δραστηριοτήτων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας. Οι ενέργειες αυτές θα υλοποιηθούν από τη Δράση C.2 του προγράμματος,
  • Περιγραφή της ακριβούς τοποθεσίας των παρεμβάσεων και των τεχνικών έργων που θα υλοποιηθούν από τη Δράση C.4.
  • Τεχνικές προδιαγραφές των έργων και του σχεδίου παρακολούθησης (Δράση Ε.4)

Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.

Εταίροι του έργου