τελευταία ενημέρωση: 6/12/2016

Βιβλιοθήκη

Ενδεικτική βιβλιογραφία και εκδόσεις του Accolagoons.

Λίστα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μας.


 


Συνολο επισκεπτών:
441678

ΔΡΑΣΗ Α.1

Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής του Έργου

Η δράση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς οποιαδήποτε αποδοτική εφαρμογή των προτεινόμενων ενεργειών ή παρεμβάσεων και των σχεδίων διαχείρισης απαιτεί τη συναίνεση των ιδιοκτητών γης. Με την υπογραφή του «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» θα διασφαλιστεί η ικανοποιητική ενημέρωση των ιδιοκτητών σχετικά με τους στόχους, τις ενέργειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αλλά και η εμπλοκή τους στη διαδικασία της διαβούλευσης μέσα από συνεχή επικοινωνία με την ομάδα έργου και την κατά περίπτωση συμμετοχή τους σε σχετικές με τη διαχείριση συναντήσεις. Μακροπρόθεσμα, η δράση αυτή θα εξασφαλίσει την εμπλοκή των ιδιοκτητών στην αειφορική ανάπτυξη των περιοχών εφαρμογής του έργου, στην αξιοποίηση των επενδεδυμένων πόρων και στη συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Φορέας υλοποίησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ)

Εταίροι του έργου